Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 24, 2018

Slitna som få men lyckliga som färre försöker sig herrar Danielsson & Guiance på att summera muskelfesten i Kistamässan.