Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 10, 2018

Herrar A & A kryssar med vana händer mellan alla frågor och undringar.