Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Sep 30, 2018

Brandman och Women's Physique-tävlande kan vara en utmanande kombination. Camilla Nilsson berättar om vedermödorna och om förberedelserna inför SM och Tyngre 7.