Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Sep 26, 2018

Gamla självklarheter och nya sanningar – allt avslöjas och förklaras med Ankis vanliga briljans.

  • 0:09:45 - Anki in
  • 1:18:26 - Anki ut