Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 1, 2018

Sveriges och Europas Starkaste Kvinna berättar allt om träningen och uppladdningen inför SSK-finalen på Tyngre 7.

  • 0:14:52 - Martina in
  • 0:44:19 - Martina ut