Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

May 6, 2018

Febrigt värre när Firma Alex & Andreas sovrar bland inkomna frågor.