Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jan 28, 2018

Det talas ivrigt om konst, kroppar och attraktion i detta skenbart ”intellektuella" avsnitt.