Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jan 3, 2018

Skägg, nya produkter, favoritserier och en och annan groda. Det är några av allt det som avhandlas i Tyngre Radio denna gång.