Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Sep 10, 2017

Värdarna går igenom det späckade schemat under höstens utgåva av Tyngre Classic.