Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 2, 2017

Sveriges mest erfarne funktionär, coach och byggarnörd är utan tvivel Eddie Bergkvist. Under hans ledning genomförs de flesta av Sveriges fitness- och byggartävlingar, och hans detaljkoll är också en stor bidragande orsak till Sveriges fina anseende internationellt.

  • 00:09:46 – Gäst in
  • 01:21:21 – Gäst ut