Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jul 5, 2017

Ännu en gång vittjar värdarna inboxarna och besvarar inkomna frågor. Vin, aktier, personliga rekord är bara några av spörsmålen som tas upp.