Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

May 28, 2017

Bra snack där Emelie Hollsten lägger ut texten om att vara gravid i träningsbranschen och att som förebild balansera det offentliga med det privata.

  • 00:09:51 – Gäst in
  • 01:45:07 – Gäst ut