Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

May 24, 2017

Dags för ny frågestund i Tyngre Radio! Alex och Andreas svarar fortsatt på lyssnarnas till synes aldrig sinande frågor.