Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Apr 5, 2017

Vi sitter ned med Linus Carlén som berättar om den krokiga vägen tillbaka och om läget inför Tyngre Classic V.