Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Dec 7, 2014

Tyngre Radio gästas den här gången av byggarnestorn Fredrik Age. Hör en av våra bästa reflektera kring sportens utveckling!

  • 00:11:26 – Gästen in
  • 01:07:31 – Gästen ut