Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jan 8, 2017

Ett inspirerande samtal med den nyblivne dubble CBB-världsmästaren Johnny Grape följs upp med ett besök på kvalitetsgymmet Ironworks som nyligen öppnade i Göteborg.

  • 00:00:27 – Gäst #1
  • 01:00:01 – Gäst #2