Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jan 1, 2017

Under epitetet Tyngre Awards utser värdarna 2016 års bästa atleter och prestationer i ett flertal kategorier.