Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 12, 2016

Hör Handsome Hansson berätta om upplevelserna från WSM, om sin prestation på SSM och om sin extrema revanschlust inför Tyngre Giants Live Qualifier under Tyngre Classic IV.

  • 00:11:49 – Gäst in
  • 00:40:09 – Gäst ut