Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jun 5, 2016

Ännu ett lager av frågor avhandlas, och kanske kommer vi allt närmare kärnan. Alex och Andreas duckar inte för något.