Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

May 25, 2016

Athletic Fitness-sportens allra mest erfarna atlet, Rookie Westin, gästar Tyngre Radio. En del prat om fitnesshistorien, om särskilda minnen, men också om träningen och om engagemanget med Fitness Five.

  • 00:08:31 – Gäst in
  • 01:51:54 – Gäst ut