Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Apr 24, 2016

Tränaren, podcastvärden och skribenten Daniel J Larsson sladdar in för att berätta om hur världen fungerar. Vi snackar både träning och kost, och hinner dessutom diskutera skrivandets ädla konst.

  • 00:11:45 – Gäst in
  • 00:55:55 – Gäst ut