Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 9, 2016

Favoriten Daniel Andréasson återvänder. Frågor om rehab, rehab och lyftning varvas med frågan om vilken behandlingsform som är mest humbug. Ett sågande avsnitt!

  • 00:08:57 – Gästen in
  • 01:14:59 – Gästen ut