Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 4, 2019

Alex & Andreas diskuterar nyheter på Tyngre, både vad avser webbsida och shopen, men också de förstående tävlingshelgerna Tyngre 8 och Tyngre 9.