Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Apr 10, 2019

Om livet, skam, tillkortakommanden och vägen ur skuggan. Men också om glädjen att hjälpa andra, hitta sina gamla skissblock och återupptäcka basgången. Virvlande inspirerande och djupa samtal.