Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Apr 7, 2019

Inspirerande individ med fabulös fysik. Återträff med Jackie Masete.

  • 0:15:44 - Jackie in
  • 1:07:05 - Jackie ut