Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 3, 2019

Alex och Andreas sammanstrålar för ett spontant samtal om både ditten och datten samt om detaljerna kring vår nya tävling Tyngre Talang 2019.